Welkom bij Logopedie De Rijpelberg

Welkom bij Logopedie De Rijpelberg

Of het nu om uw kind gaat, of om uzelf. Bij logopediepraktijk de Rijpelberg in Helmond kunt u terecht. Voor hulp op het gebied van stem, spraak, taal, gehoor en mondgedrag.

Bij ons geen standaardwerk. We kijken niet alleen naar het probleem, maar naar de hele persoon. 

De logopedist

Chantal van de Poel is meer dan 20 jaar logopedist en heeft meerdere specialisaties

> Meer over de logopedist

De behandeling

Een behandeling duurt ongeveer 20 tot 25 minuten en is meestal 1 of 2 keer per week. 

> Meer over de behandeling

De kosten

U krijgt de kosten meestal volledig vergoed. Neem gerust contact op voor meer informatie.

> Meer over de kosten

Logopedie

U kunt bij ons terecht bij problemen met de stem, spraak, taal, gehoor en mondgedrag.

> Meer over logopedie

Contact

U vindt onze praktijk in Helmond , Rijpelberg 1 . Neem contact op voor een afspraak.

> Contact opnemen

Inloopspreekuur

Maak gerust gebruik van ons gratis spreekuur op de praktijk. 

> Adresgegevens en tijd spreekuur

Wij zijn lid van de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. En staan ingeschreven in het kwaliteitsregister.

Wij hebben meegedaan aan de kwaliteitstoets van HealthCare Auditing en hebben deze glansrijk behaald. 

Deelname Nivel

De praktijk doet mee aan de landelijke tellingen van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Hierbij wordt vastgesteld hoe vaak een logopedisch probleem voorkomt. Wees gerust. We geven alleen aantallen aan Nivel door. Geen persoonsgegevens.