De kosten

De kosten

U krijgt de kosten meestal volledig vergoed. 

In de volgende gevallen betaalt u wel een deel van de kosten zelf: 

1. Uw zorgverzekeraar heeft geen contract met ons. Dit komt niet zo vaak voor, omdat we met bijna alle zorgverzekeraars een contract hebben. 

2. U bent 18 jaar of ouder en heeft nog (verplicht of vrijwillig) eigen risico openstaan. In dit geval krijgt u de kosten pas vergoed als u dit eigen risico betaald heeft. 

Precies weten waar u aan toe bent? Neem gerust contact met ons op. 

Wij zijn lid van de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. En staan ingeschreven in het kwaliteitsregister.

Wij hebben meegedaan aan de kwaliteitstoets van HealthCare Auditing en hebben deze glansrijk behaald.