Logopedie

Logopedie

Wij kunnen u helpen met :

  • Stembijvoorbeeld heesheid en verkeerd stemgebruik
  • Spraak: bijvoorbeeld verkeerde uitspraak, nasaliteit, stotteren en slissen
  • Taal: bijvoorbeeld kleine woordenschat/zinsbouw en afasie
  • Gehoor: bijvoorbeeld zwakke luisterhouding en moeite met het onthouden, onderscheiden en samenvoegen van klanken (auditief geheugen, auditieve analyse en auditieve synthese)
  • Mondgedrag: bijvoorbeeld duimen, problemen met eten of drinken, open mondgedrag, kwijlen

Het maakt niet uit hoe jong of oud: logopedie is voor alle leeftijden.

Inloopspreekuur

Twijfelt u, heeft u vragen of wilt u eerst een advies? Kom dan naar ons gratis inloopspreekuur op onze praktijk. Dit kost u niets. En u heeft hiervoor geen verwijzing van de huisarts nodig!

Wij zijn lid van de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. En staan ingeschreven in het kwaliteitsregister.

Wij hebben meegedaan aan de kwaliteitstoets van HealthCare Auditing en hebben deze glansrijk behaald.